Wat moet je weten over mediation?

Wellicht heb je het al gezien maar wij van Forum Juridica zijn ook specialisten op het gebied van Mediation. Wij zijn van mening dat het van cruciaal belang is dat ondernemers meer te weten komen over mediation en de voordelen die het kan bieden.  Mediation is een methode om meningsverschillen op te lossen die probeert partijen tot een hoger niveau van begrip en samenwerking te brengen door naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden. In dit artikel bekijken we de verschillende voordelen van mediation en waarom het een steeds populairdere optie wordt dan rechtszaken en andere vormen van geschillenbeslechting.

Een onafhankelijke en onpartijdige derde

Een neutrale derde partij, bekend als een mediator, wordt gebruikt als onderdeel van het geschillenbeslechtingsproces van mediation om partijen die het niet eens zijn te helpen communiceren en onderhandelen. De mediator helpt de partijen bij het identificeren van hun kernproblemen en het onderhandelen over een win-winoplossing. Met name op het gebied van zaken zoals het ondernemingsrecht, familierecht en het oplossen van gemeenschapsconflicten is mediation steeds populairder geworden als alternatief voor procesvoering en andere vormen van geschillenbeslechting. We gaan kijken naar de geschiedenis van mediation, de betekenis ervan, de gebruikte tactieken en de voordelen van het gebruik ervan om geschillen te beslechten.

In de oudheid hadden ze ook conflicten

In oude beschavingen zoals de Grieken, Romeinen en Chinezen ontstond mediation voor het eerst. De Chinezen gebruikten mediation om meningsverschillen binnen families en gemeenschappen op te lossen, maar de Grieken en Romeinen gebruikten mediators om problemen tussen individuen en groepen op te lossen. De kerk was een belangrijke mediator tijdens de Middeleeuwen, vooral als het ging om eigendoms- en erfkwesties. In het begin van de 20e eeuw, met name in de Verenigde Staten, begon mediation zoals we die nu kennen aan populariteit te winnen in de moderne samenleving. Sinds de oprichting van het eerste moderne mediationscentrum in Los Angeles in 1947, is mediation in populariteit toegenomen als middel om geschillen over de hele wereld op te lossen.

Het is hard nodig

Er zijn verschillende redenen waarom mediation nodig is. Het is in de eerste plaats een goedkopere optie om te procederen. Procesvoering kan kostbaar en tijdrovend zijn, en het heeft vaak een einde waarbij de ene partij boos en ongelukkig wordt. Mediation daarentegen is vaak aanzienlijk sneller en goedkoper dan procederen en is bedoeld om te resulteren in een schikking die door alle partijen kan worden aanvaard.

Ten tweede is de mediation procedure privé. Mediation vindt in slecht tussen partijen plaats, in tegenstelling tot procederen, dat vaak in het openbaar plaatsvindt. Als gevolg hiervan hoeven de partijen zich geen zorgen te maken over vergelding of openbaar onderzoek. Bovendien stelt het de partijen in staat om originele oplossingen te overwegen die misschien niet haalbaar zijn in een openbare omgeving.

Ten derde is de mediation methode aanpasbaar. Alle soorten conflicten, van eenvoudige interpersoonlijke geschillen tot ingewikkelde commerciële uitdagingen, kunnen worden opgelost door middel van mediation. Het kan ook worden aangepast aan de behoeften van de verschillende partijen. De mediator kan bijvoorbeeld aanpassingen doen als de ene partij zich meer op zijn gemak voelt bij het spreken in een bepaalde taal of op een bepaalde plek.

Het proces van mediation draait om commitment, om het maar even kort samen te vatten. In tegenstelling tot rechtszaken, die vaak op tegenspraak van aard zijn, heeft mediation tot doel de partijen samen te brengen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. In vergelijking met procesvoering levert deze samenwerkingsmethode vaak oplossingen op die duurzamer en duurzamer zijn.

De mediation trukendoos

Mediation omvat veel psychologische, juridische en coaching benaderingen. Deze benaderingen zijn erop gericht om effectief te communiceren en gezamenlijk te werken aan een wederzijds aanvaardbare regeling. Een aantal methoden op een rij: 

Actief luisteren, de mediator luistert actief naar het standpunt van elke partij en helpt hen bij het effectief communiceren van hun zorgen en belangen. Herkaderen, de mediator helpt de partijen bij het herformuleren van hun standpunten op een manier die begrip en samenwerking bevordert. Samenvattend, de mediator vat de belangrijkste punten van elke partij samen, om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Brainstormen, de partijen werken samen om innovatieve oplossingen voor het onderwerp te bedenken. Duurzaamheidstoetsing, de mediator helpt de partijen bij het bepalen van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van elke voorgestelde oplossing.

In het kort de voordelen

Het inzetten van mediation bij het oplossen van problemen heeft verschillende voordelen. Deze voordelen omvatten onder meer :Verbeterde communicatie, mediation bevordert een efficiënte communicatie tussen de partijen, wat kan helpen bij het voorkomen van toekomstige problemen. Mediation resulteert vaak in een veel snellere oplossing dan een rechtszaak. Mediation is vaak veel goedkoper.

Ten slotte is mediation een effectieve methode om meningsverschillen in uiteenlopende omstandigheden op te lossen. Het vindt zijn oorsprong in oude culturen, maar is in de loop der tijd enorm gegroeid tot een algemeen geaccepteerd alternatief voor rechtszaken en andere vormen van geschillenbeslechting. Mediation is nuttig omdat het goedkoop, vertrouwelijk, aanpasbaar en collaboratief is. Actief luisteren, “herkaderen”, samenvatten, brainstormen en realiteitstests zijn enkele van de gebruikte strategieën.  Mediation heeft verschillende voordelen, waaronder meer communicatie, snellere afwikkeling, lagere kosten en duurzamere oplossingen. Naarmate zich problemen voordoen in ons persoonlijke en professionele leven, kan mediation ons helpen deze op een eerlijke en voor beide partijen voordelige manier op te lossen.

Begeef jij je in een zakelijk conflict met een ander onderneming, een klant of zelfs een werknemer, dan weet je vast hoe stressvol en tijdrovend het kan zijn. Middels onze mediation kunnen wij hierin verandering brengen! Als Rechtskundig adviesbureau zijn wij gespecialiseerd in zakelijke mediation en zijn wij er om jullie te helpen de problemen op een eerlijke, snelle en kosteneffectieve manier op te lossen. Interesse, stuur ons een bericht.

Ready to be really legal?

We helpen je graag om de juridische zaken goed te regelen!

FREE Consultation