Hoe is jouw juridische aanpak?

Het ondernemen an sich brengt een scala aan juridische zaken met zich mee. Zo begint het allemaal met de juridische entiteit en de het juridische fundament. Verder is het natuurlijk ook belangrijk dat je tijdens je ondernemersavontuur ook voldoet aan de regeltjes rondom de onderneming.  Tot slot moeten de afspraken die je maakt als ondernemer ook nog schriftelijk vastgelegd worden om o.a. overzicht te houden en evt. misverstanden te voorkomen. In deze blog gaan we in vogelvlucht kijken naar de juridische basis aspecten die aan bod komen als je het ondernemersavontuur start. 

De aard van het beestje 

Het starten van een onderneming, velen denken ach dat is toch makkelijk, even naar de Kamer van Koophandel en voila je hebt een onderneming . Maar wist je dat een onderneming allerlei vormen aan kan nemen? Zo kan je kiezen voor een eemanszaak, VOF, Commanditaire Vennootschap, coöperatie, stichting, Besloten vennootschap en ga zo maar door. I Elk ondernemingsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen en de keuze hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal eigenaren, het gewenste niveau van aansprakelijkheidsbescherming en fiscale overwegingen. Zodra een juridische entiteit is opgericht, moet deze voldoen aan verschillende wettelijke vereisten, zoals het indienen van jaarverslagen, het betalen van belastingen en het bijhouden van een goede administratie. Afhankelijk van je doelen, wensen, ondernemersrisico’s en omzet kan je voor een bepaalde vorm kiezen. Meer weten over de start van jouw onderneming? Luister dan naar onze Podcast!

De geliefde regeltjes

Ondernemingen moeten voldoen aan verschillende regels die hun activiteiten reguleren. Deze regels verschillen afhankelijk van de branche, de regio en het type onderneming en kunnen betrekking hebben op arbeidswetten, milieuvoorschriften, bestemmingsplannen en andere zaken. En zoals je zou verwachten niet-naleving van deze regels kan leiden tot boetes, rechtszaken en reputatieschade.

Contractuele verplichtingen

Het inzetten van (commerciële) overeenkomsten is een ander belangrijk juridisch aspect van zakendoen. Overeenkomsten zijn juridisch bindende afspraken die de voorwaarden van een zakelijke relatie tussen twee of meer partijen weergeven. Welke overeenkomsten zijn er allemaal? Zo heb je onder andere  

Arbeidsovereenkomst 

Een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van hun werkrelatie worden uiteengezet, zoals werkverplichtingen, beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Huurovereenkomst

Is een overeenkomst tussen een verhuurder en een huurder waarin de voorwaarden van een huurwoning worden gespecificeerd, zoals huur, borg en onderhoudsverplichtingen.

Verwerkersovereenkomst 

Is een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke (een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt) en een verwerker (bijvoorbeeld een externe dienstverlener zoals een Virtual Assistent die toegang heeft tot deze persoonsgegevens). Met een verwerkersovereenkomst zorg je er o.a. voor dat de privacy rechten van betrokkenen beschermd zijn en dat je handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkoopovereenkomst 

Is een schriftelijke overeenkomst tussen een koper en een verkoper die de parameters van een verkoop specificeert, zoals de prijs, leveringsdatum en garantiedetails.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

een overeenkomst tussen twee partijen dat vertrouwelijkheidsverplichtingen schept en verbiedt dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

Partnerschapsovereenkomst 

Is een overeenkomst dat wordt aangegaan door twee of meer partners waarin de parameters van hun zakelijke relatie worden uiteengezet, zoals winstdeling, leidinggevende verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid.

Overeenkomst van Opdracht (OvO)

Is een overeenkomst waarbij Partij A (de opdrachtnemer) zich verplicht om voor Partij B (de opdrachtgever) een bepaalde opdracht uit te voeren. Het is dus geen arbeidsovereenkomst! De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer de opdracht om een bepaalde taak uit te voeren, zoals het leveren van een product of het verlenen van een dienst, en betaalt daarvoor een vergoeding. In de overeenkomst legt men de afspraken tussen partijen vast, zoals de aard van de opdracht, de vergoeding, de duur van de opdracht en de intellectuele eigendomsrechten.

Taboe’s rondom het vastleggen van afspraken

Het vastleggen van afspraken, vaak horen wij uitspraken zoals: “Je legt alleen je afspraken vast als je elkaar niet vertrouwd” of “Het vastleggen van de afspraak zorgt voor frustratie tussen partijen”. Goede overeenkomsten kunnen zeker conflicten voorkomen maar met vastleggen van je afspraken laat je juist zien dat jij professioneel bent en creer je overzicht, duidelijkheid en focus voor de daadwerkelijke opdracht. Stel je wilt een professionele overeenkomsten gaan inzetten in je onderneming, een aantal onderdelen die opgenomen worden in een professionele overeenkomst zijn: Identificatie van de betrokkenen, Betalingsvoorwaarden, Intellectuele eigendomsrechten, Beschrijving van de geleverde producten of diensten, Tijdschema voor levering of uitvoering, Voorwaarden voor beëindiging, Toepasselijke regelgeving en methoden voor geschillenbeslechting.

Ook is het belangrijk dat je als ondernemer stappen zet op het gebied van handelsnamen, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Hierbij hoort dat je je verdiept in het registreren/verkrijgen en het opstellen van procedures om diefstal of misbruik van IE-rechten te voorkomen en te beschermen. Het niet veiligstellen van intellectueel eigendom kan leiden tot inkomensverlies, verlies van concurrentievoordeel en reputatieschade.

Zakendoen als een onderneming vereist ook dat je een goede juridische aanpak ontwikkeld! Enthousiast geworden over de juridische kant van jouw onderneming? Onze bekwame juridische professionals kunnen je helpen bij het afstemmen van jouw juridische documenten op jouw  specifieke bedrijfsbehoeften, waardoor je tijd en geld bespaart en de kans op juridische problemen wordt verkleind. Dankzij onze kennis van het vennootschapsrecht kunnen wij je de hulp en hulp bieden die je nodig heeft om ervoor te zorgen dat jouw juridische documenten grondig, duidelijk en juridisch verantwoord zijn. Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe wij je kunnen helpen! stuur ons een bericht!

Ready to be really legal?

We helpen je graag om de juridische zaken goed te regelen!

FREE Consultation