Rechtsgebieden

Welkom bij Forum Juridica, wij helpen je graag verder met het recht van A tot Z!*

  • Ondernemingsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Bestuursrecht
  • Contractenrecht
  • Goederenrecht
  • Consumentenrecht
  • Huurrecht
  • Personen – en Familierecht
  • Privacy Wetgeving (AVG)
  • Privaatrecht

Ondernemingsrecht

Voor rechtspersonen geldt net zoals bij natuurlijke personen dat zij zich aan de wet moeten houden, de regelgeving die van toepassing is op o.a. vennootschappen noemt men ook wel ondernemingsrecht.

Arbeidsrecht Het arbeidsrecht ziet eigenlijk op zaken die te maken hebben met werk. Als werkgever en werknemer doe je er alles aan om een goede band te onderhouden, echter wanneer het minder gaat binnen deze verhouding is het fijn om op de hoogte te zijn van je rechten als werkgever of werknemer.

Bestuursrecht 

Ziet in principe op alle aangelegenheden die te maken hebben met de overheid. Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de overheid kan je hier tegen opkomen. Voorbeelden van overheidsaangelegenheden : Belasting, bouwrecht , onderwijs en milieu.

Contractenrecht 

Het contractenrecht is een breed rechtsgebied en ziet op alle zaken omtrent een overeenkomt. Het is belangrijk om je afspraken goed vast te leggen,  het niet vastleggen kan fatale gevolgen hebben.

Goederenrecht 

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht. Het goederenrecht is bijvoorbeeld van belang wanneer je van plan bent om een woning te kopen. Daarom is het altijd belangrijk om te kijken of het desbetreffende object niet belast is met beperkte rechten.

Consumentenrecht 

Als consument wordt je door de wetgever beschermd. Daarom is het altijd verstandig om als verkoper en koper op de hoogte te zijn van je rechten en plichten.

Huurrecht Hieronder vallen in principe alle huurovereenkomsten van onroerende zaken, hierbij geldt ook weer dat het belangrijk is om te weten wat je rechten en plichten zijn als verhuurder maar ook als huurder.

Personen- en familierecht Hieronder vallen in principe alle zaken die te maken hebben met de term familie. Vanaf de geboorte tot aan de dood is in principe alles vastgelegd. Denk hierbij aan: het sluiten van een huwelijk, adoptie, scheiding, naamswijziging etc.

Privacy Wetgeving 

Wanneer je gegevens verzamelt en verwerkt van personen moet je hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. De rechten plichten ten aanzien van dit onderwerp zijn opgenomen in o.a. de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privaatrecht 

Ook wel bekend als civiel recht. Binnen het privaatrecht gaat het over zaken tussen burgers onderling of tussen bedrijven, vele van de hier bovenstaande rechtsgebieden vallen onder civiel recht.

Staat het rechtsgebied dat je zoekt er niet tussen? Vraag het ons gerust!

IMG_7538
*m.u.v. het strafrecht.
%d bloggers liken dit: