Mediation

Wat is mediation?

Een neutrale derde

Conflicten oplossen en potentiele conflictbronnen analyseren om zo langdurige gerechtelijke procedures te voorkomen. In ons mediationproces is het ons doel om jullie te begeleiden tot een constructieve en duurzame oplossing. Mediation is een praktische, duurzame, snelle, goedkope en op partijautonomie gerichte wijze van alternatieve geschilbeslechting. Het mediation proces is grofweg opgedeeld in 4 fases, in iedere fase staat een ander thema centraal. De Mediator faciliteert de communicatie, motiveert partijen, identificeert gemeenschappelijke gronden en belangen

Een Alternatief

Mediation wordt vaak gebruikt als alternatief voor procesvoering of andere vormen van geschillenbeslechting, omdat het de partijen in staat stelt om de controle over de uitkomst te behouden en een oplossing te vinden die aan hun individuele behoeften en belangen voldoet.

Het proces

Het proces is meestal informeel, vertrouwelijk en niet-bindend, en de bemiddelaar neemt geen beslissingen voor de partijen. In plaats daarvan helpt de Mediator de partijen om hun eigen overeenstemming te bereiken, die vervolgens kan worden geformaliseerd als een juridisch bindend contract.

Zakelijke mediation

een conflict

Mediation kan nuttig zijn bij het oplossen van conflicten die bedrijven zowel intern als extern kunnen ervaren, hierbij kan je denken aan contractuele geschillen, arbeidskwesties of geschillen over de verdeling van winst en verlies.

Waarom mediation

Er zijn verschillende redenen waarom mediation een geschikte oplossing kan bieden voor zakelijke conflicten. Op de eerste plaats is Mediation een flexibel proces proces en kan op elk moment plaatsvinden, zolang beide partijen bereid zijn om mee te werken. Op de tweede plaats is het een voordelige mogelijkheid om een geschil op te lossen en het kan een snellere oplossing bieden voor conflicten. Op de derde plaats hebben partijen met Mediation meer partij autonomie en geldt vertrouwelijkheid, de partijen zelf de regie en bepalen ze het resultaat van het conflict en alles blijft tussen de partijen en de Mediator.

Het proces

Op de vierde plaats kan Mediation helpen bij het verbeteren van de relatie tussen de partijen, aangezien ze samen zoeken naar een oplossing. Dit kan helpen bij het waarborgen van een gezonde zakelijke relatie in de toekomst. Op de vijfde plaats zorgt mediation de basis voor creatieve oplossingen, mediation biedt de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en creatieve oplossingen te vinden voor conflicten. Dit kan resulteren in oplossingen die niet mogelijk zijn binnen het formele kader van de rechtspraak. Tenslotte verdient opmerking dat we alle afspraken die we maken tijdens de Mediation vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Wij als jullie Mediator

Met jullie aan de slag

In 2019-2020 heeft mr. Celine Hogenelst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Mediation een vast onderdeel te laten zijn binnen het verbintenissenrecht, hierbij heeft zij grensoverschrijdend onderzoek verricht en waren de bevindingen uiterst interessant zo kwam er naar voren dat wij binnen Nederland nog veel winst kunnen behalen om Mediation beter te integreren in ons verbintenissenrecht. Een belangrijke stap hierbij is dat wij als mediator drempelverlagend onze skills inzetten en kijken hoe we interne en externe patronen van een organisatie kunnen veranderen in groeikansen.

Pro Mediation

Mediation inzetten als analysetool om zo toekomstige conflicten te voorkomen. Bij Mediatable zijn wij van mening dat wanneer een conflict voorkomen kan worden dat ondernemers deze kans aan moeten grijpen. Door onze legal Check & Communications Balances methode zorgen we er onder andere voor dat de belangen binnen een organisatie gebundeld worden en waarbij de groei ondersteund wordt door een solide juridische basis.

Gecertificeerd – ADR Register

ADR staat voor Alternatieve Dispute Resolution, wat zoveel betekent als alternatieve geschillenbeslechting. Het ADR-register is een register van gekwalificeerde en erkende mediators en andere professionals die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen en oplossen van conflicten door middel van alternatieve dispute resolution. Het doel van het ADR-register is om partijen te helpen bij het vinden van gekwalificeerde en ervaren mediators die hen kunnen helpen bij het oplossen van hun conflicten. Door in te schrijven in het ADR-register, kunnen mediators aantonen dat ze bekwaam en gekwalificeerd zijn om conflicten op te lossen, en kunnen ze zich onderscheiden van andere mediators die misschien niet zo gekwalificeerd zijn. Klik hier voor ons ADR Register profiel.

Klaar voor mediation?