Een beetje liefde voor de algemene voorwaarden

Het meest verwaarloosde juridische document : de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden je komt ze eigenlijk overal tegen, maar waar dienen ze nou voor? En nog belangrijker, waarom zijn DIY algemene voorwaarden in het algemeen vaak een slecht idee? Algemene voorwaarden je hebt ze in allerlei soorten en maten, echter is de kern van de algemene voorwaarden in principe altijd hetzelfde. Waarom zijn de algemene voorwaarden vaak de meest verwaarloosde juridische documenten? Wanneer je ze nader bekijkt kunnen ze super handig zijn!

De kleine lettertjes

Je ziet algemene voorwaarden op iedere starterswebsite wel voorbij komen, maar waarom zijn de kleine lettertjes zo relevant? De wettelijke definitie van algemene voorwaarden luidt als volgt: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Dat is nog eens een definitie, een meer gebruiksvriendelijke definitie van algemene voorwaarden is : Regels die je van toepassing wil laten zijn op de overeenkomst die je aangaat met andere partijen, je zet de algemene voorwaarden duurzaam in.

De spelregels 

Wanneer je algemene voorwaarden knipt en plakt, loop je niet alleen het gevaar dat je niet weet wat je precies hebt staan in je algemene voorwaarden. Je loopt ook nog eens het risico dat je bepaalde zaken niet of niet voldoende hebt geregeld. Zoals hierboven beschreven zijn de algemene voorwaarden de basis spelregels/ voorwaarden waaronder jij met anderen zaken doet. Algemene voorwaarden worden vaak gezien als een lastig noodzakelijk kwaad, om er dan maar snel vanaf te zijn wordt er een documentje van het internet gehaald en voila de algemene voorwaarden zijn klaar. Wanneer je stil staat bij de ratio van de algemene voorwaarden dan kunnen de algemene voorwaarden een handige tool zijn, door je basisregels goed op te stellen zorg je niet voor een duidelijke bedrijfsstructuur maar zorg je ook voor helderheid bij de klant.

Maar hoeveel mag je in de algemene voorwaarden opnemen? In principe kan je de zaken van levering tot aan aansprakelijkheid regelen in je algemene voorwaarden. Een handige maatstaf om te kijken of een bepaling mag worden opgenomen in je algemene voorwaarden is het kernbeding criterium. Een kernbeding is kortgezegd een afspraak die zo essentieel is dat deze opgenomen dient te worden in een overeenkomst, een voorbeeld hiervan is de prijs van een dienst of een product.

Een ander punt waar je o.a. rekening mee moet houden wanneer je algemene voorwaarden opstelt is dat algemene voorwaarden geen bedingen mogen bevatten die onredelijk bezwarend zijn ( artikel 6:233-a Burgerlijk Wetboek). Ik hoor je denken, die algemene voorwaarden zijn een complexer beestje dan dat ik dacht. Dat is zeker waar, om te kunnen beoordelen of een beding onredelijk bezwarend is, dient men twee stappen te zetten. Allereerst moet men vaststellen of het evenwicht tussen partijen aanzienlijk verstoord is door het beding, dit noemt men ook we de vergelijkingstoets. Vervolgens dient men te beoordelen of de aanzienlijke verstoring van het evenwicht in strijd is met de goede trouw. Voor iemand die niet het vak bestudeerd heeft kan dit een lastige aangelegenheid zijn, in het meest ongunstige geval betekent dit dat het desbetreffende beding vernietigd kan worden. Het recht zou het recht niet zijn als er geen uitzonderingen zouden zijn, zo kan in sommige gevallen geen beroep worden gedaan op artikel 6:233 BW.

Gebonden tot in de eeuwigheid?

Mag je afwijken van je eigen algemene voorwaarden? In beginsel mag je afwijken van je eigen algemene voorwaarden. Wanneer je wilt afwijken van je algemene voorwaarden is het wel aan te raden dat je dit vastlegt! Stel je wil je algemene voorwaarden wijzigen. Dan mag dat niet zomaar, allereerst moet je hebben vastgelegd in je algemene voorwaarden dat jij als ondernemer ze tussentijds mag veranderen, vervolgens moeten de wijzigingen van redelijke aard zijn en als ondernemer moet je je klant op een deugdelijke wijze informeren over de wijziging.

De informatie die je op internet vindt over algemene voorwaarden zijn in veel gevallen slechts een topje van de ijsberg. Vaak merk je als ondernemer pas hoe handig je algemene voorwaarden zijn als er onenigheid ontstaat tussen b.v. jou – als ondernemer -en je klant. Een van de redenen waarom ik mijn juridisch adviesbureau ben gestart is om ondernemers te helpen met deze thema’s. Mocht je denken – naar aanleiding van deze blog – ik wil meer weten over dergelijke thema’s vergeet dan niet het Forum Juridica blog te volgen. Als je denkt ik wil geen knip en plak algemene voorwaarden maar algemene voorwaarden op maat dan staan wij van Forum Juridica voor je klaar!

%d bloggers liken dit: