WOZ-waarde v.s. Duurzaamheid

De huiseigenaren onder jullie zullen de brief vast en zeker al hebben gehad, de WOZ-beschikking. Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van je woning vast. We beginnen de blog allereerst met een uitleg over de WOZ en de Ozb, vervolgens gaan we in op het thema verduurzamen van je huis en de WOZ-waarde.

De WOZ en de Ozb

De Ozb is een belasting die je als eigenaar van een onroerende zaak betaalt. De Ozb wordt als volgt berekend.

formule ozb

Hoeveel Ozb je moet betalen hangt dus af van je WOZ-waarde, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met WOZ-waarde en welke factoren spelen hierbij een rol. De gemeente kent een waarde toe aan een onroerende zaak, deze waarde wordt ook wel de WOZ-waarde genoemd. De waarde wordt bepaald naar de waarde die de zaak op peildatum heeft, dit is gebaseerd op de staat waarin de zaak op die datum verkeert. De waarde peildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.  Een aantal relevante factoren die zorgen voor een waarde vermindering zijn hieronder op een rij gezet. Bij de waardeverminderingsfactoren kun je onderverdelen in directe en indirecte factoren

Een aantal directe factoren

  • Openhaard door constructie fout onbruikbaar (ECLI:NL:GHSGR:2009:BI6113)
  • Asbestvervuiling (ECLI:NL:GHARN:2007:BB0994)
  • Toekomstige sloop (ECLI:NL:GHSHE:2017:361)
  • Achterstallig onderhoud (ECLI:NL:GHSGR:2010:BO1118)

 

Een aantal indirecte factoren

  • Nabije bodemverontreiniging (ECLI:NL:RBDOR:2010:BO4650)
  • Slechte bereikbaarheid (ECLI:NL:RBSGR:2010:Bo0448)
  • Matig uitgevoerd schilderwerk aan de buitenkant (ECLI:NL:RBBBRE:2011:BQ5191)
  • Paalrot (ECLI:NL:RBDOR:2008:BI2445)

 

WOZ en Duurzaamheid

In Nederland speelt steeds meer het thema duurzaamheid. Zo geldt sinds 1 juli 2018 dat de verplichte gasaansluiting voor kleingebruikers bij nieuwbouw is geschrapt. Een interessante manier om je huis te verduurzamen is door gebruik van zonnepanelen. Het klinkt allemaal heel erg mooi het verduurzamen van je huis. Echter het is niet alleen een beste investering in je woning, maar door de recente uitspraak in 2018 blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen effect kunnen hebben op je WOZ-waarde. Dit bleek uit de uitspraak ECLI:NL:GHARL:2018:3558 waarbij het Hof zich op het standpunt stelde dat het plaatsen van zonnepanelen op de desbetreffende woning een factor is die de gemeente in onderhavig geval terecht heeft meegenomen. Door de aard en de inrichting zijn de zonnepanelen bedoeld om duurzaam ter plaatse te blijven en daarmee verenigd met de desbetreffende onroerende zaak, aldus het Hof.

De meningen ten aanzien van de uitspraak zijn verdeeld. Zo zijn er partijen die zich kunnen vinden in deze uitspraak. Echter zijn er ook partijen die ontstemd waren door deze uitspraak, zij zijn van mening dat de aanwezigheid van zonnepanelen niet mag leiden tot een hogere WOZ-waarde en daarmee een hogere belastingaanslag.

Met het oog op het verduurzamen van onze maatschappij lijkt het mij geen houdbaar standpunt dat het Hof op dit moment inneemt. Immers in de toekomst zal er een moment aanbreken dat de zonnepanelen op zodanige wijze verbonden zijn met de woningen dat zij essentieel zullen zijn voor het functioneren van deze woningen.  Dergelijke essentiële elementen als Cv-ketels en stadsverwarming worden in principe ook niet meegenomen bij de bepaling van de WOZ-waarde. In de toekomst zijn verduurzamingsmaatregelen onontkoombaar, hierbij gaan verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen een essentiële rol spelen. In de toekomst zullen zonnepanelen niet meer gezien worden als een “duurzaam extraatje” maar als een essentiële eigenschap voor het faciliteren van het moderne wonen.

View this post on Instagram

WOZ beschikking al binnen? . De klant van vandaag wilde zeker wat van zich laten horen, hij was het namelijk het niet eens met de ontvangen WOZ beschikking . Daarom vroeg hij Forum Juridica om hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift! Daarnet heb ik alle benodigde informatie ontvangen om aan de slag te gaan. Vandaag stel ik het eerste concept vast, a.s. vrijdag nemen de klant en ik dat concept door en dienen we het bezwaar gelijk in! Sounds like a plan! Waarbij kunnen wij jou helpen? 🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓 #forumjuridica #legalbosscoach . . . . . . . . . . . . . #advies #adviesopmaat #juridisch #ondernemendevrouwen #eigenbedrijf #eigenhuis #woz #bezwaarmaken #huisjeboompjebeestje #woning #vastgoed #huizenmarkt #gemeente #woensdag #plan #laathetmijweten #huizen #bestuursrecht #neemcontactop #wonen #nieuwbouwhuis #nieuwhuis

A post shared by Forum Juridica (@forumjuridica) on

%d bloggers liken dit: